Lokaal werk

Puurs-Sint-Amands

Als grootste oppositie partij in Puurs-Sint-Amands nemen wij onze verantwoordelijkheid in de gemeente- en politie-raad. Wij voeren een constructieve oppositie en leggen de nadruk op een verlaging van de schulden en belastingen en een evenredige verdeling van de investeringen tussen Puurs, Sint-Amands en de deelgemeenten.

Samen met u willen wij werken aan een fijne, leefbare gemeenschap. Onze acht dorpskernen verdienen hoogdringend de nodige aandacht.

Culturele en sportieve verenigingen vormen de ruggengraat van onze samenleving. Zonder “samen” iets te beleven bestaat er geen samenleven. Ook een gezonde middenstand is noodzakelijk om onze dorpskernen “leefbaar” te houden.

We beseffen, samen met u, dat onze gemeente en de acht dorpskernen zich moeten aanpassen om de toekomst tegemoet te gaan. Zulke veranderingen dienen vanuit de bevolking te komen om voldoende draagkracht te hebben. Daar willen we samen met u aan werken. Laat de geest van denken, durven en doen ook in onze streek verandering brengen na jaren van immobiliteit, normenvervaging en slecht bestuur.

Als N-VA Puurs-Sint-Amands willen wij een degelijk en verantwoord bestuur. We hebben daar  als inwoners van deze gemeente recht op. Adviezen vanuit de sport-, cultuur-, senioren- en gemeenteraad zijn er niet om zomaar opzij te schuiven. We roepen op om te stoppen met het uitwerken van prestigeprojecten, maar meer aandacht te geven aan wat de mensen werkelijk noodzakelijk vinden.

De N-VA is voor gemeentefusies, maar de fusie tussen Puurs en Sint-Amands is een overbodige tussenstap. Het is duidelijk dat op lange termijn de fusie tussen de drie Klein-Brabantse gemeenten de beste oplossing is voor iedereen.