3.994.104 euro extra investeringsbudget voor Puurs-Sint-Amands dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Puurs-Sint-Amands betekent dat concreet 3.994.104  euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam fractieleider Jan Van Camp van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Jan Van Camp.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Puurs-Sint-Amands wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering investeert in fietspaden, veilige wegen en beleving in alle deelgemeenten in Puurs & Sint-Amands,” vult Van Camp aan.

Het is voor ons belangrijk dat deze deelgemeenten hun lokale identiteit behouden, maar dat tegelijkertijd alle bewoners zich thuis voelen in de nieuwe gemeente. Als gemeenschapspartij vindt de N-VA het dan ook belangrijk dat er in elke deelgemeente geïnvesteerd wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is