Nieuwkomers moeten Westerse waarden erkennen in Puurs-Sint-Amands

Op 10 september 2019, over deze onderwerpen: OCMW

Afgelopen OCMW-raad diende N-VA fractieleider Jan Van Camp een aantal amendementen in om het reglement van het lokaal opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers aan te passen. “Het LOI-reglement mag geen vrijblijvend papiertje zijn", aldus Van Camp, “we vragen expliciet aan nieuwkomers om onze Westerse normen en waarden te respecteren en voorzien sancties voor zijn die dit niet doen.”

 

We moeten de Verlichtingswaarden en het Nederlandstalig karakter van onze gemeenschap durven verdedigen en we mogen van nieuwkomers verwachten dat zij zich die waarden toe-eigenen. Geen enkel individu kan of mag worden gedwongen zich volledig akkoord te verklaren met de principes van de verlichting, noch met de heersende interpretatie daarvan in de samenleving. Maar men moet wel aanvaarden dat deze leidcultuur wordt vooropgesteld als uitgangspunt voor de organisatie van onze publieke cultuur.

Daarom hebben wij voorgesteld om in het reglement op te nemen dat de LOI-bewoners geen vooroordelen mogen uiten over onze cultuur en geloof en de principes van de verlichting en het gebruik van het Nederlands moeten aanvaarden.

Sancties aangescherpt

Met een ander amendement verkorten we de termijn dat de asielzoeker onaangekondigd afwezig mag zijn van 5 nachten naar 3 en verduidelijken we de sancties die hen te wachten staan als zij zich niet aan het reglement houden. “Het is in het belang van de LOI-bewoner als in het belang van het lokaal bestuur om deze termijn te verkorten als zeer concreet uit te leggen wat de bewoner te wachten staat als hij onaangekondigd afwezig is,” besluit Van Camp.

De meerderheid was de voorstellen niet ongenegen, maar vroeg extra tijd om ze te kunnen bekijken. Om het reglement spoedig te kunnen aanpassen zal N-VA vragen om de bevoegde commissie samen te roepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is