Nieuws

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Puurs-Sint-Amands betekent dat concreet 3.994.104  euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Op 13 september 2019

Vlaamse steun om 10 schoolomgevingen in Puurs-Sint-Amands veiliger te maken Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 34.938,75 euro in de gemeente Puurs-Sint-Amands om 10 schoolomgevingen veiliger te maken. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens …

Op 10 september 2019, over deze onderwerpen: OCMW

Afgelopen OCMW-raad diende N-VA fractieleider Jan Van Camp een aantal amendementen in om het reglement van het lokaal opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers aan te passen. “Het LOI-reglement mag geen vrijblijvend papiertje zijn", aldus Van Camp, “we vragen expliciet aan nieuwkomers om onze …