Nieuws

Op 5 februari 2021, over deze onderwerpen: Leefomgeving, Openbare werken, Ruimtelijke ordening

De vernieuwing van de elektromechanica van de pompgemalen op de Grote Molenbeek en op de Zielbeek moet Puurs-Sint-Amands beschermen tegen wateroverlast Buffer- en wachtbekkens, dijken en pompen spelen een cruciale rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. In heel Vlaanderen werden op …

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Puurs-Sint-Amands betekent dat concreet 3.994.104  euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Op 13 september 2019

Vlaamse steun om 10 schoolomgevingen in Puurs-Sint-Amands veiliger te maken Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 34.938,75 euro in de gemeente Puurs-Sint-Amands om 10 schoolomgevingen veiliger te maken. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens …